Verzekering

Huisartsenzorg valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Zaken als medicijnen, laboratoriumdiagnostiek en bezoek aan het ziekenhuis vallen veelal onder het eigen risico. Informeert u hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

De tarieven voor huisartsenzorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier vind u de tarieven voor gecontracteerde zorg.

Klachten

Als  hulpverlener doen we ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij gaan veel dingen goed, maar soms kan er ook eens iets fout gaan. Wanneer er naar uw mening iets niet goed gegaan is of u bent ontevreden over de medische behandeling of bejegening, is het belangrijk dat u dat laat weten en met ons de klacht bespreekt, dan kunnen we proberen het voor u op te lossen, transparantie vinden we daarbij belangrijk. Hier kunnen we ook van leren en onze dienstverlening verbeteren.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website www.kringhaaglanden.nl.

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. www.skge.nl. U kunt het dan schriftelijk voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.